ČeskyEnglish

Biologicals s.r.o.
se zabývá
 
poradenstvím v molekulární biologii a genovém inženýrství, výzkumem a vývojem na zakázku a navrhováním, laděním a implementací molekulárně biologických protokolů a diagnostických souprav

Společnost je schopna řešit složité úlohy týkající se vývoje nových diagnostických souprav a samostatně nebo s využitím svých kontaktů v privátní i akademické sféře se zabývat  i instrumentálně náročným výzkumem na zakázku.  Mezi naše předchozí významnější zakázky patří molekulárně biologická charakterizace produkčního kvasinkového kmene pro Biocel Paskov a.s. a  návrh a příprava prototypu diagnostické soupravy pro stanovení parodontálních bakteriálních patogenů pro Gen-Trend s.r.o.  Rozšířená verze této soupravy je dnes registrována jako zdravotnický prostředek a používána pod komerčním názvem VariOr-Dento. V současné době Biologicals s.r.o. intenzivně spolupracuje s firmou Forenzni DNA servis, s.r.o. na vývoji nových metod a diagnostických souprav pro forenzní genetiku a detekci biologických agens. Tento výzkum byl finančně podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem vnitra ČR. Biologicals s.r.o. je také přední společností ve vývoji molekulárně biologických metod a v jejich aplikacích při analýze historického materiálu. Zejména se specializujeme na analýzu mikrobiomů ze zubního kamene a lidských i zvířecích kosterních pozůstatků.

Reference:

GenTrend s.r.o. - návrh a příprava prototypu diagnostické soupravy pro stanovení parodontálních bakteriálních patogenů
Biocel Paskov a.s. - molekulárně biologická charakterizace produkčního kvasinkového kmene
Forenzní DNA servis s.r.o. - spolupráce na vývoji metod pro izolaci a analýzu degradované lidské DNA
Ministerstvo obrany ČR - projekt: nové technologie identifikace a typizace biologických agens
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Dr. Jan Frolík


vývojem zkušebního software vhodného pro on-line testování velkého počtu studentů nebo pro profesní testy
Námi vyvinutý testovací softwar WEX (Web EXamination Software) je již několik let úspěšně používán při testování studentů  Přírodovědecké fakulty University Karlovy v několika předmětech (Základy molekulární biologie, Molekulární imunologie a další). Zatím bylo tímto způsobem vyzkoušeno již více než 4000 studentů. Na projektu  spolupracujeme s firmami RK-Solution a Forenzní DNA servis, s.r.o. Nabízíme vytvoření Vašich vlastních testových otázek s různým rozsahem naší asistence a tedy i výslednou cenou, sestavení testů dle Vašich dispozic, distribuci hesel, stálý dohled nad probíhajícími testy, statistické vyhodnocení testovaných skupin a zhodnocení vhodnosti použitých otázek. Tento projekt byl podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Reference:
RNDr. Martin Pospíšek, PhD - Laboratoř biochemie RNA, Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, Ukázkové testy

organizací  specializovaných seminářů a konferencí
Pro potřeby konferencí i seminářů poskytujeme uživatelsky příjemné prostředí umožňující snadnou registraci účastníků včetně správy a editace abstraktů a automatického zasílání potvrzujících e-mailů. Systém poskytuje organizátorům on-line přehled o registrovaných účastnících, variantní druhy výpisů a v případě potřeby umožňuje příjem a správu plateb kartami Visa a Mastercard v nejmodernějším systému 3D-Secure. Semináře nebo konference jsme schopni z části nebo i kompletně organizačně zajistit včetně grafického zpracování a tisku konferenčních materiálů.

Reference:
Odkaz na seznam některých organizovaných konferencí.