• Různé
  • Přírodní vědy
  • Společenské vědy
• Automatická tvorba testů
• Podpora odpovědí typu freetext
• Podpora řady multimediálních formátů
• Snadné hodnocení a distribuce výsledků
Aplikace WebExam - nástroj pro efektivní řízení vzdělávacího procesu:
english  
Automatizované testování znalostí
Online zkoušky a průzkumy
 
Automatizované testování znalostí zaručuje objektivní hodnocení studijních výsledků
Žádoucí nárůst VŠ studentů. který má umožnit kvalitativní růst lidských zdrojů ve vyspělých zemích, se projevuje i podmínkách českých škol. Současné kapacity kateder při daných finančních zdrojích však k rychlému meziročnímu růstu studentů nestačí. Dochází k napjatým interpersonálním situacím ve vztahu pedagog - student, které se projevují v ohrožení stávající kvality výuky. Za východisko z této situace lze považovat zavádění výpočetní techniky do vzdělávacího procesu. Hlavní výhody aplikace WebExam zahrnují:

Zkušenosti z univerzit ve vyspělých zemích ukazují, že zavedení automatizovaného testování znalostí významně zvedlo kvalitu výuky, zejména díky vysoké míře objektivity, kterou lze jen obtížně dosáhnout standardními metodami.

Ukázkové kurzy a testy:
Biologicals & RK Solution © 2010 - 2018 | +420 274776731 | info@biologicals.cz