ČeskyEnglish

"Založení Biologicals s.r.o. bylo pro mne logickým vyústěním mých řadu let trvajících spoluprací s českými biotechnologickými firmami a dalších mých podnikatelských aktivit stejně jako mých dlouholetých zkušeností ze základního i aplikovaného výzkumu. Biologicals s.r.o. stále udržuje velmi dobré kontakty jak s podnikatelskou, tak akademickou sférou v České republice a zahraničí."

RNDr.  Martin Pospíšek, PhD
(Curriculum vitae)

Naše hlavní aktivity:

Prodej specializovaných přístrojů a chemikálií pro molekulárně biologické, proteomické a genomické laboratoře
Odborné a obchodní konzultace v oblasti molekulární biologie, genetiky a moderních biotechnologií
Věda a výzkum
Vývoj nových DNA diagnostik na zakázku
Vývoj a prodej software pro testování znalostí  - využití pro výuku i profesní testování
Pořádání konferencí včetně pronájmu registračního a platebního systému

Obchodní jméno: Biologicals s.r.o.
Adresa sídla: Šrámkova 315, Říčany, 251 01
Adresa laboratoře a prodej: U Trati 44a, Praha 10 - Strašnice, 100 00
Web: http://biologicals.cz
E-mail: info@biologicals.cz
Tel pro prodej: +420-274776731 a +420-608315488
Tel pro poradenství a výzkum +420-603979916
Fax: +420-274773997 nebo +420-323601119
IČ: 27575837
DIČ: CZ27575837
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114592

Biologicals s.r.o. podporuje  aktivity Československé společnosti mikrobiologické a RNA klubu

 
VýzkumKonferencePodpora
 
Náš výzkum a vývoj je především zaměřen na:

Forenzní a archeologické vzorky
voj nových protokolů a souprav pro individuální identifikaci osob pomocí DNA z degradovaných nebo starobylých vzorků.

Mikrobiomy
voj nových metod pro analýzu mikrobiomů a jejich analýza na zakázku. Zaměřujeme se zejména na analýzu mikrobiomů a detekci patogenů v historickém materiálu (zubní kámen, kosti). Nevyhýbáme se ani současným vzorkům včetně vzorků environmentálních.

Infekční choroby
voj DNA diagnostických prostředků
voj a výzkum v oblasti vysoce účinného testování potenciálních antivirotik

Vývoj a výroba monoklonálních protilátek
Připravujeme monoklonální protilátky na zakázku. Screenujeme metodami ELISA, Western Blot, fluorescenční mikroskopie nebo dle přání zákazníka.

Výzkum a vývoj na zakázku
Využijte našich znalostí a moderně zařízených laboratoří

V případě vašeho zájmu o spolupráci na vývoji, produkci, distribuci či prodeji výše zmíněných produktů nás prosím kontaktujte.